Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ønsker med dette velkommen til bransjeseminar på Gardermoen 8.februar 2018. Bransjeseminaret er en arena der konsulenter og ansatte i forvaltningen kan diskutere faglige problemstillinger knyttet til kartlegging av flomfare. Årets bransjeseminar vil blant annet ha fokus på de store flommene på Sørlandet i 2017, metodikk kartlegging av små vassdrag og erosjonssoner.

Påmeldingsfristen er 15.januar 2018.

For mer informasjon og påmelding, kontakt Kjartan Orvedal (kjor@nve.no).