Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.11.2017 , sist oppdatert 16.04.2018

Bransjeseminar for skredfarekartlegging i bratt terreng - 7. mars 2018

Onsdag 7. mars 2018
Radisson Blu Airport Hotell - Oslo Airport Gardermoen.

Illustrasjon: konferansebanner

Programoversikt

  • Introduksjon til metodeutvikling aktsomhetskart snøskred NVE
  • Metodeutvikling aktsomhetskart snøskred NGI
  • Automatisk deteksjon av snøskredaktivitet ved bruk av radarsatellitter NORUT
  • Bruk av ny teknologi i datainnsamling NGI
  • Skredfarekartlegging i regi av NVE NVE
  • Fra skredfarekartlegging til prosjektering av sikring: "the missing link" Skred AS
  • Probabilistisk tilnærming i kartleggingen NGI 
  • Innføring av uavhengig kontroll? NVE
  • Tilgjengeliggjøring av fareutredninger NVE
  • Avslutning

Detaljert program finner du her.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Radisson Blu Airport Hotel , Gardermoen
Dato:
7. MARS 2018
Frist:
05.02.2018