Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.03.2016 , sist oppdatert 25.11.2016

Fagdag om lavspenningsnettet 14. april 2016

NVE inviterer til fagdag om lavspenningsnettet: Hvordan sikrer vi at lavspenningsnettet bygges fremtidsrettet?

Dato: 14. april 2016, kl 9.30 – 14.30
Sted: NVE sine lokaler i Middelthunsgate 29, Oslo

Påmelding til asa@nve.no innen 1. april 2016. Si ifra om eventuelle allergier. Ingen påmeldingsavgift.

Norge et av få land som fremdeles bygger 230V IT-nett, og noen fagmiljøer mener at det norske lavspenningsnettet er blant de svakeste i Europa. Mye av nettet er gammelt, og nettselskapene står foran store investeringer for å fornye lavspenningsnettet de neste tiårene. Elbiler og nye apparater med stort effektuttak kan føre til endret nettbruk. Hvordan påvirker det måten lavspenningsnettet dimensjoneres? NVE ønsker å samle ulike fagmiljøer som jobber med problemstillinger knyttet til lavspenningsnettet til kunnskapsutveksling og diskusjon, slik at vi står bedre rustet til å bygge et fremtidsrettet lavspenningsnett.

Program

(last ned program som PDF)

9.00 - 9.30
Registrering og kaffe

9.30 - 9.40
Velkommen og innledning Hvorfor er NVE opptatt av lavspenningsnettet?
Ove Flataker, avdelingsdirektør NVE

9.40 -10.00
Elbillading – er det utfordringer med nettet?
Hvilke forventninger har elbileierne til lavspenningsnettet? Er det utfordringer med ladning i nettet i dag?
Hvilke tiltak gjøres, og hvilke kostnader medfører disse tiltakene?
Petter Haugneland, kommunikasjonsleder Elbilforeningen

10.00-10.20
Bruk av 3-fase apparater – er det utfordringer med nettet?
Er det utfordringer med tilkobling av teknisk utstyr i nettet i dag?
Hvilke tiltak gjøres, og hvilke kostnader medfører disse tiltakene?
Jon Olav Forbord, Rådgiver, Nord-Trøndelag Norsk Landbruksrådgiving

10.20-10.40
Installering av krevende apparater
Hvilke tiltak gjøres for å redusere spenningsutfordringer ved installasjon av apparater? Hvilke ekstratiltak må gjøres for å installere 3-fase 400V apparater i 230V nettet?
Terje Hanssen, Teknisk direktør Nelfo

10.40-10.55
EU-kravforberedende studie for smarte apparater
EU-kommisjonen er i gang med å analysere de tekniske-, økonomiske-, markedsmessige- og sosiale aspekter i forhold til en bred introduksjon av  ”smarte apparater”. Oppdatering på prosessen, og NVEs innspill.
Bernt Saugen, Seniorrådgiver NVE

10.55-11.25
Vurdering av minimum nettstyrke
Hvilke interne rutiner har selskapet for dimensjonering av LS nett? Hvilke vurderinger ligger til grunnlag for de valgte interne rutinene?
Rolf Erlend Grundt, Sivilingeniør nettutvikling Agder Energi Nett

11:25-12:00
Lunsj

12.00-12.30
Bygging av nytt nett i dag
Hvor sterkt bygges nett i dag? Hvilke retningslinjer (anbefalinger) har REN?
Bør det legge til rette for overgang til TN 400V?
Hans Brandtun, prosjektleder REN

12.30-12.50
DSBs regelverk og regulering
Hvordan er regelverket for «sikker utkobling»? Hva legger DSB i at nettet skal være dimensjonert for å håndtere tilknyttede apparater? Hva er DSBs tanker om TN 400V?
Kjetil Solberg, senioringeniør DSB

12.50-13.20
NVEs regelverk og regulering
Oppfordrer reguleringen til investeringer i lavspenningsnettet?
Vurderinger rundt anleggsbidrag ved interne rutiner for tilrettelegging for 400V eller minimum nettstyrke. Kan nettselskaper nekte bruk av apparater?
Tore Langset, seksjonssjef NVE
Torfinn Jonassen, seksjonssjef NVE

13.20-14.20
Diskusjon

14.20-14.30
Oppsummering

Påmelding til asa@nve.no innen 1. april 2016. Si ifra om eventuelle allergier. Ingen påmeldingsavgift.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Middelthunsgate 29, Oslo
Dato:
14. APRIL 2016
Frist:
01.04.2016