Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.12.2018

Fagsamling Arendal - Region Sør

Velkommen til fagsamling om helhetlig forvaltning i nedbørsfeltet

Klimaendringene med økt og mer intensiv nedbør samt flere flom- og skredhendelser utfordrer dagens forvaltningssystem.

Fagsamlingene setter fokus på de ulike aktørene i et nedbørsfelt og hvordan de bedre kan samhandle, lære hverandre å kjenne samt hvordan vi på best mulig måte kan ta hensyn til ulike tiltak som blir utført. Det som gjøres oppstrøms i et nedbørfelt som skogdrift, nydyrking, veibygging og andre inngrep kan få konsekvenser nedstrøms for infrastruktur og boligområder. Derfor det er viktig at alle har kjennskap og kunnskap om aktørene. En bred forankring mellom jordbruk, skogbruk, plan, byggesak, VA og beredskap er viktig for å få til denne samhandlingen. 

På samlingen blir du også kjent med vår varslingstjeneste Varsom.no og registeringsside for naturfarerelaterte observasjoner regObs. Om ikke du har gjort det alt, så abonner NÅ på naturfarevarsel for din kommune og last ned gratisappen regObs.

NVE Region Sør inviterer dere til to dager med kunnskapsoppbygging om flom, skred og naturfareforvaltning. Vi ønsker å se landbruksfaglige, planfaglige, byggesaksbehandlere, VA faglige, beredskapsfaglige, konsulenter og andre statlige aktører på samlingen.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Arendal, Clarion Hotel Tyholmen
Dato:
19. - 20. MARS 2019
Frist:
04.03.2019