Velkommen til fagsamling i Mosjøen i April. Tema for samlingen er vann og vassdrag i by og tettbygde områder og helhetlig planlegging i nedbørsfelt.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ønsker med dette velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden. Fagsamlingene arrangeres for tilsatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap.

Fagsamlingenes hjemmeside, program og påmelding finner du her.