Velkommen til fagsamling i Stjørdal om helhetlig forvaltning i nedbørsfeltet. 

Denne fagsamlingen skal sette fokus på de ulike aktørene i nedbørsfeltet og hvordan vi bedre kan samhandle, lære å kjenne hverandre og hvordan vi på best mulig måte kan ta hensyn til de ulike tiltakene. Vi ønsker å se landbruksfaglige, skogbruksfaglige, planfaglige, byggesaksbehandlere, VA, private konsulenter og andre statlige aktører på samlingen.

Fagsamlingenes hjemmeside, program og påmelding finner du her.