Fagsamling på Skei 30.-31. januar 2018.

 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ønsker med dette velkommen til fagsamlinger i 2018 og 2019. Fagsamlingene skal sette fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, med mål om at samfunnet skal bli enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden. Fagsamlingene arrangeres for tilsatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap.

Programmet finner du her.

For mer informasjon og påmelding se nettside for fagsamlingen.