Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.08.2017

Geofaredagen 2017

Geofaredagen 2017 er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge.

Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert. Dette er en veldig god anledning for både nye og erfarne studenter til å vise fram resultater og diskutere videre arbeid med oppgavene sine. Deltakelse i Geofaredagen er gratis!

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet - neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare.

Geofaredagen er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer, og dagen arrangeres i felleskap av NGI, NVE, Universitetet i Oslo og Statens vegvesen.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Sognsveien 72, Oslo
Dato:
19. OKTOBER 2017
Frist:
15.10.2017