Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.06.2018

Geofaredagen 2018

Geofaredagen er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge.

Her skal vi presentere forskning og utvikling innen geofare i Norge og internasjonalt. Geofaredagen har fokus på studenter og deres arbeid, og er et viktig forum for rekruttering av nye og motiverte medarbeidere.

Både menneskelig aktivitet, naturlige prosesser og klimaendringer kan utløse forskjellige typer geofarer («geohazards»), med konsekvenser for menneskeliv, miljø og verdier. På denne konferansen forstås ”geofarer” som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon og naturlig radioaktiv stråling, samt effekter av menneskelig aktivitet.

Kunnskap om disse prosessene i naturen er avgjørende for hvordan samfunnet kan redusere risiko fra geofarer, gjennom forebygging og tilpasning av bygninger og annen infrastruktur.

Hvem er GEOFAREDAGEN for?

Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet - neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare. Geofaredagen er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Lillestrøm kultursenter, kirkegata 11
Dato:
1. - 2. NOVEMBER 2018
Frist:
01.10.2018