Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.02.2019

Høringsseminar - revidert kvikkleireveileder

Høringsseminar for for revidert kvikkleireveileder, 12.februar 2019 kl. 12.30-1500.

NVE har i lengre tid jobbet med å oppdatere og revidere gjeldende NVE veileder 7/2014, Kvikkleireveilederen. Revisjonen har i hovedsak bestått i å inkludere ny kunnskap og beste praksis basert på resultater fra, og etterarbeid etter, prosjekter gjennomført under programmet «Naturfare – infrastruktur, flom og skred» (NIFS). Målsettingen er at veilederen skal bli lettere å bruke og at innholdet blir mer tilgjengelig for ulike brukergrupper. Veilederen skal kunne brukes av plan- og byggesaksbehandlere som ikke har geoteknisk kompetanse, og av fagekspertene som skal utføre og kvalitetssikre utredningene. NVE ønsker derfor tilbakemeldinger før endelig versjon gjøres gjeldende en gang i løpet av 2019.

Høringsutgaven blir tilgengelig for nedlastning her fra 11. februar.

Høringskommentarer sendes til: nve@nve.no merket «Høringskommentarer til revidert kvikkleireveileder» i emnefeltet.

Høringsseminaret blir gjennomført fra NVEs lokaler på Majorstua i Oslo eller fra møterom i tilknytning til NVEs lokaler Trondheim.

Seminaret vil bli arrangert som videokonferanse mellom de to NVE-lokalene. Det vil i tillegg bli lagt opp til strømming slik at det kan følges direkte også av de som ikke har anledning til å møte opp.
Strømmingen vil også bli lagt ut på NVEs hjemmesider i etterkant av høringsseminaret.  

På høringsseminaret vil NVE redegjøre for revisjonsprosessen, hvordan den reviderte veilederen er bygget opp og hvilke endringer som er gjort. I tillegg vil det bli trukket frem noen spesifikke kapitler og tema som det spesielt ønskes tilbakemelding på. Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av møtet.

Hvis dere har spørsmål kan disse sendes på epost til Toril Wiig, towi@nve.no innen utgangen av mandag 11.februar, så vil disse bli besvart i møtet.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Middelthunsgate 29
Dato:
12. FEBRUAR 2019
Frist:
01.01.0001