Den 18. oktober ble NVEs kraftmarkedsanalyse mot 2030 publisert. Nå ønsker vi innspill fra resten av kraftbransjen og øvrige interessenter. Vi inviterer derfor til innspillsfrokost i våre lokaler på Majorstuen (Middelthuns gate 29), torsdag 22. november kl. 08.00.

Tid: Torsdag 22. november kl. 08.00-10.15

Sted: NVEs hovedkontor, Middelthunsgate 29 

Det blir servert enkel frokost.

 

Program

Jonas Skaare Amundsen og Ingrid Bjørshol Holm vil presentere forutsetningene og resultatene fra analysen, og det blir anledning til å stille mer detaljerte spørsmål. Det vil også være innlegg fra ulike aktører som kommer med sine egne betraktninger om utviklingen i det norske kraftmarkedet.

08:00 – 08:15: Enkel frokost
08:15 – 09:00: NVEs kraftmarkedsanalyse 2018 – 2030
09:00 – 09:15: Pause
09:15 – 10:00: Innspill fra ulike aktører
10:00 – 10:15: Spørsmål og diskusjon

 

NVEs kraftmarkedsanalyse

NVE har utgitt kraftmarkedsanalyser hvert år siden 2016, og publiserte den tredje i rekken under NVEs energidager i oktober. Et viktig mål med NVEs kraftmarkedsanalyse er å illustrere hvordan ulike utviklingstrekk kan påvirke det norske kraftsystemet og norske kraftpriser mot 2030.

Resultatene fra NVEs kraftmarkedsanalyse 2018 – 2030 peker på at kraftprisen i Norge kan bli høyere mot 2030, på grunn av høyere CO2-priser og nye overføringsforbindelser mellom Norge og Europa. NVE antar samtidig at Norges kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag til 20 TWh i 2030, noe som bidrar til å dempe prisøkningen.

Dersom du har ikke mulighet å delta, setter vi pris om du likevel tar deg tid til å svare på et par spørsmål om vår kraftmarkedsanalyse. Undersøkelsen tar et par minutter, og kan besvares ved å gå inn på samme link som påmeldingen.