Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.11.2018

Invitasjon til innspillsfrokost for NVEs kraftmarkedsanalyse

Den 18. oktober ble NVEs kraftmarkedsanalyse mot 2030 publisert. Nå ønsker vi innspill fra resten av kraftbransjen og øvrige interessenter. Vi inviterer derfor til innspillsfrokost i våre lokaler på Majorstuen (Middelthuns gate 29), torsdag 22. november kl. 08.00.

Tid: Torsdag 22. november kl. 08.00-10.15

Sted: NVEs hovedkontor, Middelthunsgate 29 

Det blir servert enkel frokost.

 

Program

Jonas Skaare Amundsen og Ingrid Bjørshol Holm vil presentere forutsetningene og resultatene fra analysen, og det blir anledning til å stille mer detaljerte spørsmål. Det vil også være innlegg fra ulike aktører som kommer med sine egne betraktninger om utviklingen i det norske kraftmarkedet.

08:00 – 08:15: Enkel frokost
08:15 – 09:00: NVEs kraftmarkedsanalyse 2018 – 2030
09:00 – 09:15: Pause
09:15 – 10:00: Innspill fra ulike aktører
10:00 – 10:15: Spørsmål og diskusjon

 

NVEs kraftmarkedsanalyse

NVE har utgitt kraftmarkedsanalyser hvert år siden 2016, og publiserte den tredje i rekken under NVEs energidager i oktober. Et viktig mål med NVEs kraftmarkedsanalyse er å illustrere hvordan ulike utviklingstrekk kan påvirke det norske kraftsystemet og norske kraftpriser mot 2030.

Resultatene fra NVEs kraftmarkedsanalyse 2018 – 2030 peker på at kraftprisen i Norge kan bli høyere mot 2030, på grunn av høyere CO2-priser og nye overføringsforbindelser mellom Norge og Europa. NVE antar samtidig at Norges kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag til 20 TWh i 2030, noe som bidrar til å dempe prisøkningen.

Dersom du har ikke mulighet å delta, setter vi pris om du likevel tar deg tid til å svare på et par spørsmål om vår kraftmarkedsanalyse. Undersøkelsen tar et par minutter, og kan besvares ved å gå inn på samme link som påmeldingen.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
NVEs hovedkontor, Middelthunsgate 29
Dato:
22. NOVEMBER 2018
Frist:
16.11.2018

Kontaktperson

Jonas Skaare Amundsen, jska@nve.no