Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.05.2016 , sist oppdatert 25.11.2016

KSU-seminar 2016

NVE inviterer til et todagers seminar om langsiktig nettplanlegging som en del av arbeidet med kraftsystemutredninger (KSU). Seminaret arrangeres 7.- 8. september på Scandic Havet Hotell i Bodø.

KSU-seminaret vil være en møteplass for alle som er interessert i nettplanlegging; selskaper som er utredningsansvarlige for KSU, nettselskap, kraftprodusenter, større forbrukskunder og interesseorganisasjoner.

Kraftsystemutredninger er en ordning som skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og sentralnettet . Dette gjøres ved at ulike aktører involveres i å utarbeide koordinerte og langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. Ordningen har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for mulige endringer i kraftsystemet.

Deltakeravgift på 6500 kr inkluderer seminaret og middag. Overnatting betales direkte til hotellet og koster 1790,- for enkeltrom inkludert frokost.

Program

Onsdag 7. september

10:30 Registrering

11:00 Velkommen – Per Sannerud, NVE
11:15 Framtidenes forbruk
• Lastprofiler fra nullenergibygg og konsekvenser for Norden – Karen Byskov Lindberg, NVE
• Effektutfordringer med plusshus – Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett
• kaffepause
• Landstrøm til skip – Rune Glomstein, Siemens
• Store datasentre i Norge – Atle Haga, Statkraft

13:00 Lunsj

14:00 Kommer det ny produksjon etter 2020?
• Energimeldingen – OED
• Utsikter for vindkraftutbygging – Andreas Aasheim, NORWEA
• Drivere i kraftsystemet etter 2020 – Jonas Skaare Amundsen, NVE
kaffepause

15:15 Nytt fra NVE

18:30 Middag og sosialt

Torsdag 8. september
0900 Bonusforedrag om Fosweb – Marit Weber Larssen, Statnett

0920 Mer Nett alltid rett? Del 1
• Hvor smart er kraftnettet i 2025 – Grete Coldevin, Norwegian Smart Grid Center
• Mikronett – Bernt Arild Bremdal, UiT
• Utsjekkspause
• Markedsløsning for lokal fleksibilitet – Cathrine Hagen, NVE
• Fleksibilitet og effekt i Drammen – Geir Andersen, Drammen kommune
• Løsninger for forbrukerfleksibilitet – Eilert Bjerkan, Enfo

11:30 Lunsj

12:30 Mer nett alltid rett? Del 2
• Status for NVEs arbeid med tariffer – Velaug Mook, NVE
• Hydrogenproduksjon fra småkraft – Småkraftforeningen
• Batteriers bidrag i kraftnettet – Jan Schelling, Statkraft

13:40 Oppsummering og avslutning – NVE

14:00 Hjemreise

 

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Scandic Havet Hotell Bodø
Dato:
7. - 8. SEPTEMBER 2016
Frist:
15.08.2016