Energi Norge har på oppdrag fra NVE utviklet et kursopplegg for kraftbransjen for å øke kompetansenivået innen IKT-sikkerhet i kraftsektoren.

Dato for kurs i Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften er fredag 21. juni 2019.

Kurset er praktisk opplæring i hvorfor og hvordan man kan drive IKT-sikkerhetsarbeid i kraftselskaper, ut i fra NSMs Grunnprinsipper, slik at kravene i Beredskapsforskriften til grunnsikring kan innfris.

Kurset arrangeres hos Nasjonal sikkerhetsmyndighets kurslokaler, Malmskriverveien 4, 1337 Sandvika

Ny revidert forskrift trådte i kraft 01.01.19.