Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 23.06.2016

Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

Det årlige restaureringsseminaret for 2016 arrangeres 30.-31. august i Trondheim, og inkluderer befaringer. Som innledende key-note foredrag får vi år høre om restaurering av et stort område utenfor Örebro i Sverige fra søppelplass til naturreservat, samt erfaringer fra restaurering av elver og våtmarker i Storbritannia.

Det blir deretter tematiske bolker om restaurering av både urbane vassdrag, naturlige vassdrag og våtmarker, samt nytt fra forskningen. Andre dag blir det befaring til aktuelle prosjekter for restaurering både urbant (Ranheim), strandsone (Værnes) og naturlig vassdrag (Stjørdal).
 
Seminaret er møteplassen for faglig oppdatering, stedet hvor erfaringer presenteres og utveksles fra internasjonale og nasjonale prosjekter og eksempler. Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Dette er forumet for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene er i fokus i mange land. Oppretting av "gamle synder" i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder. Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. Aichi-målene under biomangfoldkonvensjonen sier at man skal restaurere minst 15 % av forringede økosystemer.
 
Lenke til program og påmelding
 
Påmeldingsfrist: 23. august

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Miljødirektoratet, Trondheim
Dato:
30. - 31. AUGUST 2016
Frist:
23.08.2016