Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.09.2017 , sist oppdatert 10.10.2017

Nettselskapene inviteres til workshop om AMS-sikkerhet

NVE ønsker nettselskapene velkommen til workshop om sikkerhet og personvern relatert til AMS onsdag 11. oktober i Oslo.

NVE ønsker å hjelpe nettselskapene med å heve sin kompetanse på sikkerhetsområdet. Foredragene på workshopen vil gå inn på både teknisk IKT sikkerhet, sikkerhetskrav, og organisering av arbeid innen sikkerhet og personvern. I tillegg blir det muligheter for å møte flere sikkerhetsforskere, representanter for myndighetsorganisasjoner, AMS-leverandører, og å dele erfaringer med andre nettselskap.

Innføringen av AMS gjør at nettselskapene i enda større grad enn tidligere må forholde seg til IKT-sikkerhet. NVE har gitt ut en veileder på feltet, som for tiden er under revisjon. NVE har i forskrift stilt krav til sikkerhet i AMS, hvor det fremkommer at Nettselskapene er ansvarlige for at sikkerheten er tilstrekkelig.

Det er ventet foredragsholdere og deltakere fra utlandet, og derfor vil workshopen stort sett holdes på engelsk. Vi ser fram til stimulerende og nyttige foredrag og diskusjoner om ulike tema knyttet til AMS sikkerhet!

Program:

08:30 – 09:00     Coffee, buscuits and registration
09:00 – 09:15     Introduction to the workshop
09:15 – 09:35     Smart Grid and AMI: Benefits and Cyber Security Challenges

09:35 – 09:50     Break

09:50 – 10:10    Handling digital security incidents 
10:10 – 10:30    Work on updating Norwegian legal requirements for AMI (AMS)

10:30 – 10:45    Break

10:45 – 11:30    AMI security testing research

11:30 – 12:00    Open discussion

12:00 – 13:00    Lunch

13:00 – 13:20    Industry example - AMI

13:20 – 13:35    Break

13:35 – 13:55    Update on the Elhub database project for meter data collection
13:55 – 14:15    Securing information from the Home Area Network (HAN) interface

14:15 – 14:30    Break

14:30 – 15:00    AMI and data protection regulation

15:00 – 15:15    Break

15:15 – 16:00    Open discussion, last questions and end of workshop

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Dato:
11. OKTOBER 2017
Frist:
01.01.0001