NVEs årlige møteplass for alle aktører i energibransjen.