Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.03.2018 , sist oppdatert 09.03.2018

NVE og Energimyndighetens markedsseminar 2018

NVE og Energimyndigheten arbeider for å øke gjennomsiktigheten og spre kunnskap om elsertifikatmarkedet. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et svensk-norsk elsertifikatseminar den 25. mai på Gardermoen.

Representanter fra myndigheter i begge land vil holde presentasjoner om

  • Elsertifikatåret 2017
  • Teknisk justering av kvotene
  • Kontrollstasjon 2019
  • Sveriges oppdrag om å øke transparensen
  • EUs Vinterpakke

Velkommen!

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
radisson blu airport hotel
Dato:
25. MAI 2018
Frist:
09.05.2018