Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.10.2017

Program Kraft-IS 2017

Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet.

Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og KraftCERT.

Kraft IS 2017 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap og opplæring.

Konferansen inkluderer alle måltider.
•Hele konferansen inkl overnatting kr 6.700,- eks mva.
•Dag 1 (kun dagtid) kr 3.300,- eks mva.
•Dag 2 (kun dagtid) kr 3.000,- eks mva.
•Dag 1 med middag kr 4.300,- eks mva.

Lenke til påmelding og program

Har du spørsmål kontakt:
Hans Marius Tessem hans@norsis.no, tlf 95782565

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Scandic Hotell på St. Olavsplass, Oslo
Dato:
15. - 16. NOVEMBER 2017
Frist:
01.01.0001