Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.10.2017

Seminar om endringer i beredskapsforskriften

NVE inviterer til seminar om forslag til endringer i beredskapsforskriften.

Illustrasjonsbilde. Foto: NVE

Sted og tid

NVE - Middelthuns gate 29, 0368 Oslo, Norge

08.11.2017 13:00-15:30

NVE har, våren og høsten 2017, vurdert anvendelsen av beredskapsforskiften. Dette har blitt gjort gjennom fire prosjekter som har fokusert på IKT-sikkerhet, klassifisering av produksjonsanlegg, ny sikkerhetslov og generelle endringer.

Forslagene vil bli presentert på seminaret. Deretter vil det være åpent for plenumsdiskusjon og mulighet for deltakerne å gi både generelle og konkrete tilbakemeldinger.

NVE planlegger å sende forslaget om endringer i beredskapsforskriften på høring før jul med forslag om vedtakelse før sommer 2018 og ikrafttredelse fra 1. januar 2019.

Deltakerne vil få en overordnet oversikt over endringene i forkant av seminaret.

For mer informasjon, klikk her.

Dersom du har spørsmål, kontakt oss her.

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Middelthunsgt. 29
Dato:
8. NOVEMBER 2017
Frist:
05.11.2017