Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.11.2018 , sist oppdatert 21.11.2018

Seminar om kraftberedskapsforskriften

Seminar om kraftberedskapsforskriften 28. november kl 10:00 - 14:30

På grunn av stor pågang er seminaret flyttet til Colosseum kino. 

NVE inviterer til informasjonsseminar om de viktigste forskriftsendringene og hva det betyr for selskapene.

Norge har i dag en god forsyningssikkerhet av energi, og beredskapsforskriften er med på å sikre dette. Gjeldende forskrift er fra 2012. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører endringer i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Regelverket må møte disse utfordringene, og NVE har derfor revidert forskriften. Forskriftsendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

 Dere finner mer informasjon om forskriftendringene her https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-sikkerhet-og-energiforsyningsberedskap/revidert-kraftberedskapsforskrift-skjerper-kravene-til-digital-sikkerhet/

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Coloseum kino, Fridtjof Nansens vei 6, 0369 Oslo
Dato:
28. NOVEMBER 2018
Frist:
01.01.0001