Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.08.2018

Møt oss på Arendalsuka!

NVE deltar på flere arrangement under Arendalsuka. Se hvor du finner oss, og hva vi skal diskutere.

EFFEKTTARIFFER – OMSTRIDT, MEN NØDVENDIG

Stadig flere får seg elbil og tar i bruk andre apparater som bruker mye strøm på en gang. Dette fører til økt behov for nettkapasitet.

For at nettleien ikke skal bli høyere enn nødvendig, arbeider NVE med ny struktur for prising av nettbruk som skal gjenspeile kostnadene vi påfører nettet. Disse såkalte effekttariffene har vakt diskusjon. Vi tar debatten under Arendalsuka, og stiller følgende spørsmål:
- Hvorfor trenger vi nye effekttariffer?
- Hvordan vil dette slå ut for strømkundene?
- Hva har dette å si for strømkunder som vil produsere sin egen strøm?

Innledninger og debatt ved
Direktør Ove Flataker, Reguleringsmyndighet for energi, NVE
Utviklingsdirektør, Øyvind Leistad, Enova
Seniorrådgiver, Andreas Strandskog, Forbrukerrådet
Fagansvarlig energisystemer, Einar Wilhelmsen, Zero

Debattleder: Per Henrik Stenstrøm

Tid: Tirsdag 14/8 2018 11:30 - 13:00

Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Arrangør: Enova SF, NVE

Arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/2234648440104634/

For mer info, se: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7163

 

SLIK KAN NORGE BLI EUROPAS BATTERI – OG SAMTIDIG SKAPE ARBEIDSPLASSER OG REDDE KLIMA

Hvordan kan Norge, med sin vannkraft og naturgass, bidra til møte Europas energibehov og samtidig redusere Europas klimautslipp? 

  • Er hydrogen fra naturgass med CCS en god løsning? 
  • Kan Norges vannkraft balansere Europas energibehov? 

Direktør for Energiavdelingen i NVE, Anne Vera Skrivarhaug, deltar i debatten.

Tid: Tirsdag 14/8 2018 09:00 - 11:00

Sted: MS Sandnes

Arrangør: NTNU, SINTEF

For mer info, se: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7557

 

VERDIEN AV KRAFT

Agder Energi arrangerer seminaret «Verdien av kraft». Klokka 14.00 deltar direktør for reguleringsmyndighet for energi i NVE, Ove Flataker, i bolken: «Hva vil vi med det smarte nettet?». Der vil nettsjefer, politikere og andre sentrale aktører i kraftbransjen diskutere neste generasjons strømnett.

Tid: Tirsdag 14/8 2018 08:30 - 16:00

Sted: Baker Jørgensen

Arrangør: Agder Energi

For mer info, se: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/6974

 

NORGE ER UNDER ANGREP – DIGITAL SIKKERHET I VÅR TID

Stadig mer digitalisering har gitt oss fantastiske nye muligheter, men det skaper også nye farer.  Det er mange som jobber med informasjonssikkerhet og gjør et godt arbeid, men for å virkelig lykkes med sikkerhetsarbeidet trenger man en tverrgående satsing på informasjonssikkerhet og et godt samarbeid på tvers av sektorene.

Sjefingeniør i tilsyn- og beredskapsavdelingen i NVE, Janne Hagen, , stiller på seminaret.

TidTirsdag 14/8 2018 12:00 - 13:30 

Sted: MS Sandnes

Arrangør: NTNU, SINTEF

For mer info, se: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7980

 

VANN PÅ AVVEIE

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norsk Vann arrangerer felles brunsjseminar om norsk vannpolitikk og behovet for å gjøre samfunnet og infrastrukturen vår bedre rustet til å håndtere ekstremvær, skred og flom. 

Etter faglige innlegg fra MEF v/Julie Brodtkorb og Norsk Vann v/Toril Hofshagen vil det bli paneldebatt der Grethe Helgås, fungerende direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE deltar.

Tid: Onsdag 15/8 2018 10:30 - 12:00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Arrangør: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk Vann

For mer info, se: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8278

 

NORSK KLIMASERVICESENTER

Norsk Klimaservicesenter er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret. Vi står sammen på stand under Arendalsuka.

Norsk klimaservicesenter (KSS) tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn.

For mer info, se: https://www.arendalsuka.no/event/stands/1132

 

FORBRUKERMAKT I STRØMMARKEDET

Kan det hende at husholdningene kan være løsningen på - og ikke årsaken til – nettutfordringene i Norge?  Et fagpanel med direktør for reguleringsmyndigheten for energi i NVE, Ove Flakater, energibransjen og entreprenørbransjen kommer vil gi sine betraktninger omkring dette. Videre vil, et panel med politikere og representanter fra Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund diskutere forbrukernes nye muligheter for å bli aktive og involverte i strømmarkedet.

Tid: Onsdag 15/8 2018 14:00 - 15:30

Sted: MØR biffhus

Arrangør: Nelfo, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund

For mer info, se:  https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7448

 

SOMMERQUIZ PÅ STATSRAADEN 

Hvor mye kan du om vær og klima? 

Statsmeteorolog Rafel Escobar Løvdal er quizmaster, denne kvelden navigerer han oss gjennom sommerens beste quiz ombord på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Test dine kunnskaper sammen med Norsk Klimaservicesenter!

Tid: Fredag 16. august klokken 20:00 til 22:00

Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Arrangør: Norsk Klimaservicesenter

Arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/458746011270149/

 

Om Arendalsuka

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33, og skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.