Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.06.2017 , sist oppdatert 03.07.2017

Bedre koordinering mellom nettselskap

Mer småskala produksjon av strøm, nye digitale løsninger og mer fleksible strømkunder fører til at distribusjonsnettet får en stadig større betydning for kraftsystemet. NVE utvider derfor de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettene nærmest strømkundene.

- Vi ser at ny teknologi og nye forretningsmodeller gjør at bruken av strømnettet endrer seg, og det er fornuftig at også rammene for nettplanlegging videreutvikles. Vårt mål er at kraftsystemutredningene skal bidra til helhetlig tenkning og effektive løsninger, også i distribusjonsnettene, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

 

Endringer i forskrift om energiutredninger trer i kraft 1. juli

Ordningen med kraftsystemutredninger legger i dag til rette for koordinert nettutvikling på transmisjons- og regionalnettsnivå. NVE har nå endret forskrift om energiutredninger slik at også relevante forhold i distribusjonsnettet blir vurdert i de regionale kraftsystemutredningene.

- Nettselskapene står overfor store investeringer i årene som kommer. Det er derfor viktig å sikre at de mest rasjonelle nettinvesteringene realiseres. De nye kravene skal bidra til å synliggjøre alternative nett-tiltak gjennom økt samhandling og informasjonsutveksling mellom nettselskapene, understreker Skrivarhaug.

Forskriftsendringene trer i kraft 1.juli 2017.

 

Last ned NVE-rapport 59 – 2017 «Endring i forskrift om energiutredninger. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst»  

 

Les mer og last ned høringsinnspillene.

 

 

Kontaktpersoner:

Rådgiver Henriette Birkelund, tlf 22959278

Senioringeniør Christina Kvamme, tlf 22959814

Fung. seksjonssjef Gudmund Bartnes, tlf 99744267

Anne Vera Skrivarhaug
Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug
Vårt mål er at kraftsystemutredningene skal bidra til helhetlig tenkning og effektive løsninger, også i distribusjonsnettet.