Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 16.09.2016

En måned igjen til Norges energidager 2016

Programmet er spikret, plassene i ferd med å fylles opp og det er åpent for påmelding en uke til.

Hovedtema for årets konferanse er energisamarbeid i Norden. De nordiske landene har ligget i forkant av Europa i utviklingen av et velfungerende energimarked over landegrensene. Men er kraftmarkedet i Norden best i klassen, og er vi best på å samarbeide over grensene? Hva går det nordiske samarbeidet egentlig ut på? Eksisterer det et nordisk fortrinn, eller har EU tatt oss igjen?

 

På hovedsesjonen torsdag 13. oktober treffer du:

 • Tord Lien, olje- og energiminister
 • Asta Sihvonen-Punkka, direktør for marked i Fingrid
 • Bo Diczfalusy, kanslichef for den svenske Energikommisjonen
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
 • Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør
 • Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv

 

Etter lunsj kan du velge mellom disse parallellsesjonene:

 • Sikker digitalisering
 • Fornybarressurser i et nordisk nett
 • En felles nordisk fornybarstrategi post 2020?
 • Krav til fremtidens nettselskap

 

Fredag 14. oktober må bestemme deg hvilken av disse parallellsesjonene du vil delta på:

 • Muligheter i morgendagens sluttbrukermarked
 • Styrer forbrukerne det grønne skiftet?
 • Grunn og rettighetsverv
 • Kan Norden vise vei for det europeiske engrosmarkedet?

 

Er du student?

Er du student, og har lyst til å være med på Norges energidager i Oslo 13. - 14. oktober? Vi har et begrenset antall friplasser til studenter, og plassene fordeles etter vurdering av innsendte søknader.

Studenter kan sende en kort søknad (maks en halv side) til prosjektleder Liv Arntzen Løchen (lal@nve.no) innen 1.oktober.

 

Merk påmeldingsfrist 23.09.!