Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.03.2019 , sist oppdatert 03.04.2019

Energimerkeforordningen tatt inn i EØS-avtalen

På møte i EØS-komiteen 29. mars ble Energimerkeforordningen (2017/1369) innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen er per i dag ikke tatt inn i norsk rett, men forslaget om dette har vært på høring. Høringen ble gjennomført i vinter med frist 31.01.2019.

Energimerkeforordningen erstatter den nåværende energimerkeskalaen A+, A++, A+++ med en A-G-skala. Forbrukerne vil først se de nye energietikettene på utstilte vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap og lyspærer, samt fjernsyn og andre elektroniske skjermer fra 1. mars 2021.  I de påfølgende årene etter 2021 vil nye produkter måtte merkes med den nye energietiketten.  

Forordningen pålegger en ny plikt for produsenter og leverandører til å registrere produkter inn i en europeisk produktdatabase for energimerkede produkter, EPREL. Når forordningen er gjennomført i norsk rett, vil denne plikten gjelde også for produsenter og leverandører som bringer produkter i omsetning i Norge.

Kontaktpersoner

Saksbehandler Ingvill Sjøvold Nilsen, tlf 22 95 91 28 / 932 20 315

Seksjonssjef Christine Birkeland, tlf 22 95 98 76 / 911 21 333