Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 16.01.2017 , sist oppdatert 19.01.2017

Høring av forslag til endringer i forskrift om energiutredninger

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår å utvide ordningen med regionale kraftsystemutredninger til å inkludere enkelte vurderinger om distribusjonsnettet. Målet er å gjøre det lettere for nettselskapene å identifisere rasjonelle tiltak på tvers av områdekonsesjoner og nettnivå.

Ordningen med kraftsystemutredninger legger til rette for koordinert nettutvikling på transmisjons- og regionalnettsnivå, men gir ikke de samme betingelsene for utviklingen i distribusjonsnettet. 

Mer lokal kraftproduksjon og økt forbrukerfleksibilitet gjør at driften av distribusjonsnettet blir mer sammensatt, og får større betydning for kraftsystemet som helhet. Behovet for å koordinere drift og nettutvikling på tvers av områdekonsesjoner og nettnivå øker, og god informasjonsflyt mellom nettselskapene blir derfor stadig viktigere.

For å blant annet styrke kravene til koordinering mellom nettselskapene, har NVE derfor sendt forslag til endringer i forskrift om energiutredninger på høring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Høringsuttalelse kan sendes nve@nve.no, eller til Norges Vassdrags- og energidirektorat, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Merk høringssvaret med referansenummer 201700214.

Høringsfrist 1.april 2017.