Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.10.2018

Nasjonal ramme for vindkraft - ny rapport fra Statnett

Statnett publiserer i dag en delrapport inn i NVEs oppdrag med Nasjonal ramme for vindkraft på land.

I rapporten "Økt vindkraftproduksjon og virkninger i transmisjonsnettet" har Statnett sett på forskjellene i flyt, flaskehalser og nettap ved ulik geografisk plassering av nye vindkraftverk i Norge. Et premiss for analysen har vært å ta utgangspunkt i det eksisterende strømnettet, samt forsterkningstiltak som enten er under bygging eller har endelig investeringsbeslutning.

Les rapporten her.

Samleside for nasjonal ramme for vindkraft på land

Se pressemelding fra Statnett.

 

 

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Erlend Bjerkestrand, tlf. 91 12 94 13

NVEs pressetelefon (ikke sms), tlf. 489 97 667