Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.08.2016

NVE inviterer til seminar om kraftsystemutredninger 7.-8. september 2016

Påmeldingfrist 15. august 2016!

NVE inviterer til et todagers seminar om langsiktig nettplanlegging som en del av arbeidet med kraftsystemutredninger (KSU). Seminaret arrangeres 7.-8. september på Scandic Havet i Bodø.

Illustrasjon KSU-seminar. @NVE

Årets seminar fokuserer på fremtidens kraftsystem. Første dag vil tema være fremtidens forbruk og utsiktene for ny produksjon etter 2020. Blant annet får vi høre om hvilke utfordringer plusshus kan føre til og utbredelse av datasenter i Norge. OED vil også fortelle litt om energimeldingen. På dag 2 vil vi utforske om det alltid er rett med mer nett. Blant annet vil vi høre om hvor smart kraftnettet blir fremover og hvilke muligheter som finnes for forbrukerfleksibilitet. I tillegg får vi vite mer om mulige alternativer til nettutbygging som batterier og hydrogenproduksjon. Følg påmeldingslinken under for fullt program.

Kraftsystemutredninger er en ordning som skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og sentralnettet. Dette gjøres ved at ulike aktører involveres i å utarbeide koordinerte og langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. Ordningen har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for mulige endringer i kraftsystemet.

KSU-seminaret vil være en møteplass for alle som er interessert i nettplanlegging; selskaper som er utredningsansvarlige for KSU, nettselskap, kraftprodusenter, større forbrukskunder, konsulenter og interesseorganisasjoner.

Påmelding

Meld deg på KSU-seminaret her.

Påmeldingsfrist er 15.august. Det er begrenset antall plasser, så det anbefales å melde seg på i god tid.

Program

Onsdag 7. september

10:30   Registrering

11:00     Velkommen – Per Sannerud, NVE                                                                    
11:15     Framtidenes forbruk
•    Lastprofiler fra nullenergibygg og konsekvenser for Norden – Karen Byskov Lindberg, NVE
•    Effektutfordringer med plusshus – Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett
•    kaffepause                                                                                
•    Landstrøm til skip – Rune Glomstein, Siemens                                                   
•    Store datasentre i Norge – Atle Haga, Statkraft   
             
13:00     Lunsj

14:00     Kommer det ny produksjon etter 2020?
•    Energimeldingen – OED                                                    
•    Utsikter for vindkraftutbygging – Andreas Aasheim, NORWEA                     
•    Drivere i kraftsystemet etter 2020 – Jonas Skaare Amundsen, NVE
kaffepause                                                           

15:15     Nytt fra NVE

18:30     Middag og sosialt

Torsdag 8. september
0900      Bonusforedrag om Fosweb – Marit Weber Larssen, Statnett

0920      Mer Nett alltid rett? Del 1
•    Hvor smart er kraftnettet i 2025 – Grete Coldevin, Norwegian Smart Grid Center                      
•    Mikronett – Bernt Arild Bremdal, UiT
•    Utsjekkspause                                                               
•    Markedsløsning for lokal fleksibilitet – Cathrine Hagen, NVE             
•    Fleksibilitet og effekt i Drammen – Geir Andersen, Drammen kommune                                        
•    Løsninger for forbrukerfleksibilitet – Eilert Bjerkan, Enfo         
       
11:30     Lunsj

12:30     Mer nett alltid rett? Del 2
•    Status for NVEs arbeid med tariffer – Velaug Mook, NVE               
•    Hydrogenproduksjon fra småkraft – Småkraftforeningen                 
•    Batteriers bidrag i kraftnettet – Jan Schelling, Statkraft                           

13:40     Oppsummering og avslutning – NVE

14:00     Hjemreise

Priser

Deltakeravgift inkludert festmiddag kr 6500,-

Hotellovernatting kommer i tillegg og koster 1790,- for enkeltrom inkludert frokost.

Påmelding

Meld deg på KSU-seminaret her.

Påmeldingsfrist er 15.august. Det er begrenset antall plasser, så det anbefales å melde seg på i god tid.

Priser

Deltakeravgift inkludert festmiddag kr 6500,-

Hotellovernatting kommer i tillegg og koster 1790,- for enkeltrom inkludert frokost.