Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2016 , sist oppdatert 02.02.2016

Ny kraft ved 4. kvartal 2015

I 2015 ga NVE, fylkeskommunene og OED endelig tillatelse til 3,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. Det tilsvarar strømbruken i 185 000 husholdninger. 3,4 TWh fikk endelig avslag. Tilsvarende tall for 2014 var endelig tillatelse til 2,6 TWh kraftproduksjon, og endelig avslag til 2,5 TWh.

Det ble gitt endelig tillatelse til 1 TWh ny kraftproduksjon fordelt på 30 vannkraftprosjekter og to vindkraftverkverk, i fjerde kvartal 2015. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.

Samlet årsproduksjon fra de 30 vannkraftprosjektene som fikk endelig konsesjon i 4. kvartal, er på 650 GWh. Økningen i vindkraft kommer fra endelig konsesjon til vindkraftverkene Sørfjord og Kjølberget, som har en samlet planlagt årsproduksjon på om lag 360 GWh. Den nye vannkraftproduksjonen fordeler seg på syv opprustings-og utvidelseprosjekter og 23 små vannkraftverk.

 

2,3 TWh under bygging

2,3 TWh ny kraftproduksjon var under bygging ved utgangen av 2015. Dette er ny vannkraftproduksjon, som fordeler seg om lag likt mellom opprustings- og utvidelsesprosjekter, og nye vannkraftverk. På samme tid i fjor var 1,5 TWh ny produksjon under bygging. Sammenlignet med utgangen av 2014, er det en økning i 3,4 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygget eller under bygging.

Ni vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk med en samlet produksjon på 88 GWh ble satt i drift i fjerde kvartal. Totalt er det satt i drift 470 GWh ny kraftproduksjon i 2015, mot 635 GWh i 2014.

Seks kraftverk med en samlet årsproduksjon på 45 GWh ble godkjent for elsertifikatsystemet i fjerde kvartal 2015. Sammenlagt ble til sammen 570 GWh godkjent i elsertifikatsystmet i 2015.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader innenfor utvidet overgangsordning for elsertifikater. Utvidelsen omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. I fjerde kvartal kom det inn 85 søknader og ved utgangen av 2015 er det totalt 188 søknader under behandling.

 

Om rapporten

Rapporten ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon. Rapporten viser også fylkesvis fordeling av av kraftverk som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygget eller under bygging

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

 

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 4. kvartal 2015”.

 


 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 416 69 694

Senioringeniør Seming Skau, tlf. 22 95 94 17