Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.03.2019 , sist oppdatert 06.03.2019

Nytt interaktivt verktøy for energikostnader

Som erstatning for rapportene om «Kostnader i energisektoren» lanserer NVE en interaktiv web-løsning med oppdaterte kostnadstall for kraftproduksjon, og korte faktaark om aktuelle nye produksjonsteknologier i kraftsystemet. 

Illustrasjonsbilde fra verktøy for energikostnader. Illustrasjon: NVE

Tallene er basert på faktiske kostnader hentet fra markedet, og kan benyttes ved grove overslag i tidlige prosjektfaser eller analyser.

NVE henter inn blant annet investerings-, drift og vedlikeholds- og brenselskostnader, og beregner Levelized Cost of Energy (LCOE) for ulike produksjonsteknologier, altså energikostnaden over kraftverkets levetid.

I første omgang er det de mest aktuelle teknologiene for kraftproduksjon i Norge som er inkludert i web-verktøyet, i tillegg til energikostnader for gass, kull og kjernekraft på grunn av utbredelsen ellers i Europa.

LCOE i denne analysen er beregnet som et gjennomsnitt over flere anlegg, og vil derfor ikke synliggjøre variasjonen i LCOE mellom enkeltanlegg.

Kostnadsverktøyet finnes du her.

Et kort faktaark som oppsummerer arbeidet og resultatene er tilgjengelig her.

Kontaktperson

Avdelingsingeniør Hallgeir Horne,
Epost: haho@nve.no

Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll
Epost: atbr@nve.no