Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.01.2017 , sist oppdatert 26.04.2019

Rekordhøy kraftproduksjon til tross for lite nedbør

2016 ble tørrere enn de to foregående årene. Likevel har det norske kraftsystemet produsert hele 148,8 TWh.

-   Det har aldri blitt produsert mer strøm i Norge i løpet av ett år enn i 2016, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den høye vannkraftproduksjonen, kombinert med en relativt tørr høst, førte til at den norske magasinfyllingen beveget seg under normal ved inngangen av fjerde kvartal. I Midt-Norge var ressurssituasjonen knappere enn i resten av landet, og forverret seg ytterligere i løpet av oktober og november.

    - Kaldt vær og begrenset importkapasitet fra både Nord-Norge og Sverige resulterte i at magasinfyllingen i Midt-Norge på det meste lå 4,2 prosentpoeng under historisk minimum, opplyser Sanderud.

I resten av Norden har ressurssituasjonen også vært knappere enn tidligere år. Mindre vind, og en stadig strammere hydrologisk balanse, bidro til at svensk produksjon gikk ned sammenlignet med året før.

    - Dette viser viktigheten av å kunne lagre energi, sier Sanderud. Selv om situasjonen var knapp også i Norge, bidro den norske magasinkraften til at vi endte med en nettoeksport på 16,5 TWh.

Se siste kvartalsrapport for kraftmarkedet