Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.07.2016 , sist oppdatert 15.07.2016

Rekordhøy kraftproduksjon tross lite nedbør

En tørr vår med 25 prosent mindre nedbør enn normalt, forhindret ikke at norske kraftprodusenter satte produksjonsrekord for andre kvartal. Strømprisene i Sør-Norge var de høyeste på tre år.

Snømengde i millimeter vannekvivalent for henholdvis 01. junli 2015 og 2016. Kilde: xgeo.no/NVE

-    Lite vind og lav kraftproduksjon i våre naboland førte at den norske vannkraften nok en gang viste seg å være svært viktig for forsyningssikkerheten i Norden. Mye vann i magasinene ved inngangen til andre kvartal gjorde at kraftprodusentene kunne sette produksjonsrekord, selv om den nyttbare nedbøren var 25 prosent lavere enn normalt, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

Totalt ble det produsert 33,8 TWh strøm i Norge i andre kvartal, viser «Kraftsituasjonen 2. kvartal 2016». Den forrige rekorden for andre kvartal var 33,4 TWh i 2012.

Etter å ha ligget nær historisk maksimum gjennom store deler av vinteren, nærmet den norske ressurssituasjonen seg normalen i løpet av andre kvartal. Ved utgangen av kvartalet lå den norske magasinfyllingen kun 2,8 prosent over medianen.  

God kontroll og stabile strømpriser

I motsetning til i fjor, da strømprisene ble svært lave på forsommeren, holdt prisnivået i år seg jevnt gjennom hele andre kvartal.  

-    I fjor vår førte de store snømengdene i fjellet til at produsentene måtte rydde plass til smeltevann i magasinene, noe som ga oss svært lave priser. I år har ressurssituasjonen vært mer normal.  Det stabile prisnivået reflekterer at vannkraftprodusentene har hatt god kontroll gjennom hele kvartalet, påpeker Sanderud.

Gjennomsnittlig strømpris i prisområdene lå rundt 21 øre/kWh i andre kvartal, bortsett fra Midt-Norge som hadde en snittpris på 24 øre/kWh. Prisforskjellen skyldes en tørr vår og perioder med begrensninger i overføringskapasiteten inn fra Nord-Norge. Eksport til Sverige, som hadde høyere priser, var også med på å øke strømprisen i Midt-Norge. Dette området var det eneste norske prisområdet som gikk ut av andre kvartal med en fyllingsgrad i magasinene under median.

Kontaktperson

Rådgiver Martin A. Vik, tlf 22 95 93 31

Til nedlasting

- I fjor vår førte de store snømengdene i fjellet til at produsentene måtte rydde plass til smeltevann i magasinene, noe som ga oss svært lave priser. I år har ressurssituasjonen vært mer normal. Det stabile prisnivået reflekterer at vannkraftprodusentene har hatt god kontroll gjennom hele kvartalet, påpeker Sanderud