Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.11.2016 , sist oppdatert 30.04.2019

Ressursgrunnlaget for nordisk kraftproduksjon ble svekket i tredje kvartal

Etter å ha gått inn i tredje kvartal med normale magasinnivåer, har den nordiske ressurssituasjonen svekket seg.

- Ikke minst som følge av svak ressurssituasjon i Sverige, er det Nordiske magasinunderskuddet 5,3 TWh under normalen ved utgangen av tredje kvartal, uttaler Per Sanderud.

Månedsmiddelavvik nedbør for oktoberDu kan lese kvartalsrapporten for tredje kvartal her.

I oktober har ressurssituasjonen blitt ytterligere svekket. Det kom meget lite nedbør i Norge, hele 8,6 TWh mindre enn normalen for oktober. Det hydrologiske underskuddet i Norge i utgangen av oktober er 11,3 TWh, som også inkluderer snø, mark- og grunnvann. Også i Sverige har den hydrologiske balansen svekket seg vesentlig i oktober.

Lav magasinfylling i Midt-Norge i uke 43
I Midt-Norge er ressurssituasjonen noe knappere enn i resten av landet i slutten av uke 43. Samtidig medvirket arbeid på kraftlinjer mellom Nord-Norge og Midt-Norge til lavere importkapasitet inn til området. Til sammen bidro dette til relativt store prisforskjeller mellom Midt-Norge og de andre norske elspotområdene.


Månedsmiddelavvik nedbør for oktober

I forrige uke gikk magasinfyllingen i Midt-Norge ned til 0,8 prosent over historisk minimum (2002-2015).

- I Midt-Norge har det kommet betydelig mindre nedbør enn normalt, forklarer Per Sanderud.  Den lave fyllingsgraden gjør at landsdelen er mer avhengig av import enn i et normalår.

Du kan lese kraftsituasjonen for uke 43 her.

Ørskog-Sogndal øker forsyningssikkerheten i Midt-Norge

Ifølge Statnett vil den nye 420 kV-kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal settes i drift i starten av desember. Dermed vil den installerte overføringskapasiteten inn til Midt-Norge øke og gi en ny forsyningsvei inn til området. Dette bedrer forsyningssikkerheten til landsdelen, som er avhengig av import gjennom vinteren.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Vegard Willumsen, tlf 92 25 17 02
Rådgiver Martin Vik, tlf 22 95 93 31