Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.06.2018

Søknader om støtte til energiforsking – videre dialog

Av de 30 søknadene om støtte fra NVE i forbindelse med søknader til Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX, velger vi å gå i videre dialog med 18.

Både de vi har valgt å gå videre med, og de som dessverre ikke nådde helt opp denne gangen, har blitt kontaktet.

Vi takker for alle gode søknader

Les mer:

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet

Les mer om hvilke problemstillinger vi ønsker svar på

Les mer om FoU i NVE

Kontaktpersoner:

Berit E. Berger Rasmussen (bra@nve.no), 402 91 202

Jun Elin Wiik Toutain (jwt@nve.no), 934 19 411