Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.04.2019 , sist oppdatert 30.04.2019

Stabil byggeaktivitet innen vann- og vindkraft i 1. kvartal 2019

Ved utgangen av første kvartal 2019 var 7,1 TWh ny vindkraft og 2,4 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal.

I første kvartal ble det satt i drift 280 GWh ny vann- og vindkraft. Dette fordeler seg på seks vannkraftprosjekter med samlet midlere årsproduksjon på 88 GWh og Marker vindkraftverk med en årsproduksjon på 192 GWh.

Ved utgangen av første kvartal er det registrert 75 vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Samlet utgjør dette 9,5 TWh ny kraftproduksjon, hvorav nær to tredjedeler forventes ferdigstilt inneværende år.

OED, NVE og kommunene ga i første kvartal tillatelse til bygging av 216 GWh ny vannkraftproduksjon.

Kontaktpersoner

Senioringeniør Seming Haakon Skau
Mobil: 48 21 53 39

Seksjonssjef Fredrik Arnesen
Mobil: 41 66 96 94