Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.03.2019

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet 2019

I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt til 30.april.

Dette gjelder søknader til EnergiX

For å tydeliggjøre hvilke prosjekter NVE ønsker å støtte i 2019 har vi valgt ut prioriterte områder med underliggende problemstillinger som skal gjøre det lettere for FoU-miljøene å fremme relevante prosjekter. De fem prioriterte områdene er:

  • Vannkraftens rolle
  • Digitaliserte og integrerte energisystemer
  • IKT sikkerhet
  • Miljøvirkninger av energianlegg
  • Sikker drift av kraftforsyningsanlegg

Les mer om problemstillinger vi ønsker svar på her.

For å sikre relevante søknader en god og rettferdig behandling har NVE etablert rutiner for mottak av søknader.  Dette for å sikre god nok tid til å samkjøre/vurdere søknadene.

Søknadsskjema

Fra 2019 skal søknader sendes via elektronisk skjema innen 30.04.2019. Merk søknaden: Ref. 201902602

Søknadsfrist

Ønsker du NVE som samarbeidspartner i et prosjekt støttet av Forskningsrådet, er det viktig å overholde fristen 30. april. Vi vil ikke behandle søknader sendt etter fristens utløp.  

NVE vil behandle og besvare alle søknader. Informasjon om hvilke prosjekter vi har valgt å støtte vil bli lagt ut på våre nettsider innen 15. juni 2019.

NVE er underlagt offentleglova og gjør oppmerksom på at det, på forespørsel, blir gitt innsyn i søknader.

 

Kontaktperson

Berit E. Berger Rasmussen
mobil 402 91 202
e-post: bra@nve.no