Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 12.04.2018 , sist oppdatert 13.04.2018

Strømkundene er villige til å flytte forbruk for å spare penger

NVE har undersøkt hva forbrukerne mener om kraftbransjen og hvordan de forstår kraftmarkedet. Over halvparten av de spurte er åpne for å flytte litt av strømforbruket sitt for redusere kostnadene sine.

- Det er gledelig at forbrukerne er villige til å flytte litt av strømforbruket sitt. Dette kan spare strømkundene for store kostnader ved at behovet for nyinvesteringer i nettet reduseres. Gjennom vårt forslag om å innføre effekttariffer, ønsker vi å stimulere forbrukerne til å jevne ut forbruket over døgnet, for eksempel ved å lade elbil når annet forbruk i husholdningen er lavt, sier Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE.

Sentio Research AS har på vegne av NVE spurt et representativt utvalg om hva de mener og kan om kraftmarkedet. I tillegg har det blitt gjennomført dybdeintervjuer og fokusgrupper.

Undersøkelsen viser at forbrukerne generelt er opptatt av miljø, og av å spare strøm. Pris er avgjørende når strømkundene bestemmer seg for hvilken kraftavtale de velger.

Blander nettselskap og kraftleverandører

I dag har mange nettselskap og kraftleverandører i samme konsern, likt navn og logo. Rapporten viser at forbrukerne er forvirret når det gjelder hvilke oppgaver nettselskapene og kraftleverandørene har. Nettselskaper og kraftleverandør forveksles ofte.

- Vi ønsker at kunnskapen om nettselskapenes monopolvirksomhet og kraftleverandørenes konkurranseutsatte virksomhet, skal bli bedre. Dette skal vi se nærmere på blant annet i forbindelse med innføringen av nye regler om navn, logo og markedsføring, understreker Sanderud.

Om lag 1200 personer deltok i Sentios undersøkelse, som ble gjennomført i oktober – november i fjor.

Last ned NVE-rapport 2018-08 Forbrukerens tilpasning i strømmarkedet 2017

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf. 45 63 26 77

Førstekonsulent Stian Skaalbones, tlf. 22 95 90 29