Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.12.2017

Avslag til Gjerstadfossen kraftverk

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Gjerstadfossen kraftverk i det verna vassdraget Loneelva på Osterøy i Hordaland.

Det er Gjerstadfossen Kraftverk AS som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5 GWh.

Gjerstadfossen er ifølge verneverdiane for Loneelva eit viktig kulturlandskapselement. NVE meiner kraftutbygging som gir redusert vassføring i Gjerstadfossen, vil svekke verneverdiane for Loneelva. Ifølge vannressursloven kan konsesjon då ikkje gis. Sidan verneverdiane vert svekka, har ikkje NVE vurdert andre ulemper ved utbygginga nærare.

Les meir om Gjerstadfossen kraftverk

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf. 22 95 98 26