Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.04.2016 , sist oppdatert 18.04.2016

Folkemøte om sju små vasskraftverk i Beiarn kommune

NVE vil halde folkemøte om sju små vasskraftverk i Beiarn kommune i Nordland torsdag 21. april 2016 kl. 19.00 på Beiarn Vertshus.

Folkemøtet gjeld søknadar om bygging av Gamåga, Galtåga, Mårberget, Savåga, Heståga/Troåga, Høgforsen og Bruforsen kraftverk.

På møtet vil søkarane presentere planane for kraftverka, og NVE vil orientere om sakshandsaminga. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Søknadane er lagt ut til offentleg ettersyn på biblioteket, Coop Moldjord, Coop Storjord, Coop Tollå og på NVE si nettside fram til høyringsfristen 24. juni 2016.

Lenke til søknadane:

Gamåga kraftverk

Galtåga kraftverk

Mårberget kraftverk

Savåga kraftverk

Heståga og Troåga kraftverk

Høgforsen kraftverk

Bruforsen kraftverk

 

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf 22 95 98 26

Sakshandsamar Kristine Naas, tlf 22 95 97 66

Sakshandsamar Birgitte M W Kjelsberg, tlf 22 95 90 32