Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.03.2016

Gasskraftverket på Kårstø tillates nedlagt

NVE har i dag gitt Naturkraft AS tillatelse til nedlegging av gasskraftverket på Kårstø i Rogaland. Kraftverket har en produksjonskapasitet på 4,3 TWh pr år og ble satt i drift i 2007.

Gjeldende konsesjon løper ut 1.1.2033. Anlegget er søkt nedlagt fordi eier vurderer at markedsutsiktene den neste 10 til 15 årene ikke ser ut til å gi grunnlag for lønnsom drift av kraftverket.

- Ved siden av svak lønnsomhet har NVE lagt vekt på at en nedleggelse ikke vil ha vesentlige virkninger for nasjonal eller regional forsyningssikkerhet for kraft, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.

Kraftverket har ikke vært i drift de senere årene, og NVE finner at nedlegging ikke vil ha vesentlige miljøvirkninger eller virkninger på lokal aktivitet.

NVEs tillatelse kan leses her

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf 416 78 203