Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.08.2016 , sist oppdatert 10.08.2016

Ikkje løyve til Røyrvasselv kraftverk

NVE avslår søknad frå Namdal Kraft AS om løyve til å byggje Røyrvasselv kraftverk i Røyrvasselva, og til å regulere Røyrvatnet i Rørvik kommune i Nord-Trøndelag.

Avslaget er i hovudsak grunngjeve med at kraftverket ville ha produsert lite straum, medan kostnadane er høge. Røyrvasselv kraftverk med tilhøyrande regulering ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 2,7 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 135 husstandar.

Prosjektet har ein utbyggingskostnad på 9,11 kr/kWh, noko som er ein svært høgt for småkraftverk. Samstundes ville kraftverket til ei viss grad ha påverka naturtypar og landskap negativt, og auka den samla belastninga på vassdraget.

Les meir om saka.

 

Kontaktpersonar:

Overingeniør Brit Torill Haugen, tlf 22 95 90 89

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf 90 19 82 16