Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.08.2018

Informasjonsmøte om 132 kV kraftledning Silsand–Mefjordaksla–Brensholmen

NVE arrangerer informasjonsmøte om saken tirsdag 28. august, klokken 19.00 på samfunnshuset i Gibostad. Alle interesserte er velkomne.

Troms Kraft Nett melder en ny kraftledning fra Silsand i Lenvik kommune, via ny Mefjordaksla transformatorstasjon i Berg kommune, til Brensholmen i Tromsø kommune.

Troms Kraft Nett melder primært en ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Det meldes om to forskjellige plasseringer av Mefjordaksla transformatorstasjon, hvor det ene er på sørsiden av fv. 862 og vest for vannet Tjønnan, og det andre er på nordsiden av fv. 862 og nord for vannet/våtmarksområdet Tjønnan. Arealet på stasjonstomten er ca. 3500 m2.  

NVE har sendt meldingen på offentlig høring, og høringsfristen er satt til 26. september.               

 

Les mer om saken på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4906&type=A-1

Kontakt

Saksbehandler Anette Ødegård, tlf. 22 95 92 69