Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.09.2016

Ja til å flytte og bygge om kraftledninger mellom Kambo og Moss

NVE har gitt Hafslund Nett konsesjon til å flytte og bygge om eksisterende kraftledninger mellom Kambo, Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. Ledningene mellom Kambo og Tigerplassen, og ledningen som i dag går øst for Mosseporten senter, skal rives når de nye ledningene er satt i drift

Moss kommune har lenge ønsket å fjerne kraftledningene mellom Kambo og Tigerplassen for å frigjøre arealet som disse beslaglegger i dag, og for unngå at ledningene går i nærheten av Nøkkeland skole. Kommunen planlegger å bygge en svømmehall ved Nøkkeland skole, og arealene som frigis ligger i et område som kommunen mener er viktig for videre byuvikling

 

NVE mener det er godtgjort at traseene som Hafslund Nett har søkt om, har mindre negative virkninger for lokalsamfunn og miljø enn ledningene som rives. Investeringskostnaden for tiltakene deles mellom Hafslund Nett og Moss kommune, da dette er en forskuttert reinvestering som er utløst av kommunen.

 

Hafslund Nett gis samtidig samtykke til ekspropriasjon av grunn- og rettigheter til bygging og drift av ledningene i de nye traseene

Les mer om saken her

 

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef: Siv Sannem Inderberg, tlf: 901 93 008

Rådgiver: Simen Sørlie, tlf: 22 95 91 91