Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.02.2019

Løyve til å rusta opp og utvide Stifoss kraftverk og avslag til Søndeled kraftverk

NVE gjev AS Egelands Verk løyve til å rusta opp og utvide Stifoss kraftverk i Gjerstad kommune og avslag på å bygge Søndeled kraftverk i Risør kommune i Aust-Agder fylke.

NVE har lagt vekt på at Stifoss kraftverk vil gi om lag 6 GWh årleg, noko som svarar til straumbruken til om lag 300 husstandar. Å rusta opp og utvide Stifoss kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av meir fornybar energi utan nye store inngrep i vassdraget.

I vedtaket har NVE også lagt vekt på at å bygge ut Søndeled kraftverk vil ha negative verknader for anadrom fisk. NVE meiner at samfunnsnytta av ein produksjon på mindre enn 4 GWh per år ikkje er større enn ulempene for allmenne interesser i vassdraget.

Kontaktpersonar

Sakshandsamar Kristin Haugen, tlf: 22 95 94 23

Seksjonssjef Gry Berg, tlf: 22 95 93 89