Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.03.2019

Løyve til ny 132 kV kabel frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon

NVE gjev Agder Energi Nett AS løyve til å byggje en ny ca. 4,6 km lang kabel etter traséalternativ 2-2A-2 frå Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune i Vest-Agder .

NVE grunngjev vedtaket med behov for reinvestering og omstrukturering av kraftleidningsnettet i området. NVE stiller krav om at Agder Energi Nett skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før arbeida kan starte.

Les meir om saka her

Kontaktpersonar

Anette Ødegård, telefon 22 95 92 69

Lisa Vedeld Hammer, telefon 22 95 90 33