Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.04.2018 , sist oppdatert 02.05.2018

Løyve til regulering og uttak av vatn frå Monsevatnet

NVE gjev Norway Royal Salmon AS løyve til regulering og uttak av vatn frå Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms. Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 200 l/s og gjennomsnittleg uttak over året på 150 l/s. Monsevatnet skal reguleres mellom 49 meter over havet og 48,5 meter over havet. Det planlagde settefiskanlegget vil produsere opptil 10 millioner smolt per år.

Det er sett krav om minstevassføring på 100 l/s fra Monsevatnet av hensyn til gyteområder for innsjøørret.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde settefiskanlegget på fastsette vilkår.

 

Les meir om saka her.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Gry Berg, tlf 22 95 92 20

Sakshandsamar Even Buvarp, tlf 22 95 91 59