Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.02.2019 , sist oppdatert 30.04.2019

Nasjonal ramme for vindkraft - tematiske analyser

Tematiske analyser om naturmangfold, landskap, friluftsliv, kulturminner og reindrift er nå tilgjengelige for arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft.

NVE skal 1. april levere et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. I forslaget skal vi peke ut de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. Analyser av virkninger for miljø og samfunn er et viktig grunnlag for utpekingen. Nå har NVE mottatt tematiske analyser fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren og fylkesmannsembetenes reindriftsavdelinger. Analysene er tilgjengelig på NVEs nettsider.

 

Kontaktpersoner

Prosjektleder Erlend Bjerkestrand, tlf. 91 12 94 13

NVEs pressetelefon, tlf. 489 97 667