Tid og sted: 5. februar 2019, klokken 19 på Scandic Elgstua i Elverum.

Eidsiva Nett søker om å oppgradere eksisterende 66 kV kraftledning mellom Elverum og Trysil til 132 kV spenning. I tillegg søker de om å få rive ca. 8 km med gammel 66 kV ledning. I Løvbergsmoen, Lutufallet og Trysil transformatorstasjoner søker Eidsiva Nett om å bygge om anleggene til 132 kV spenning. I Lutufallet transformatorstasjon er det også behov for et nytt koblingsanlegg, og Eidsiva Nett har skissert fire alternative plasseringer av anlegget.

NVE har sendt søknaden på offentlig høring og høringsfristen er satt til 19. februar 2019.

Alle er velkomne til møtet.

Les mer om saken