NVE har til nå publisert 13 temarapporter som en del av kunnskapsgrunnlaget i forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft. I dag publiserer vi temarapportene om elektronisk kommunikasjon og «andre tema».

I rapporten om elektronisk kommunikasjon går vi gjennom kunnskap om hvordan vindkraftverk kan påvirke radiosignaler som går fra en senderantenne til én eller flere mottakerantenner. Store deler av rapporten handler om virkninger for det digitale bakkenettet for TV.

Rapporten om «andre tema» tar for seg en rekke ulike interesser som ikke er vurdert i egne temarapporter. Vi går gjennom temaene landbruk, mineralske ressurser, organisert idrett, trafikk og infrastruktur, skadehendelser og virkninger for andre vindkraftverk.

De andre temarapportene finner man på denne siden.