Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Tilrår slepp av minstevassføring i Samnangervassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å pålegge BKK Produksjon AS å sleppe minstevassføring frå Fiskevatn i Samnangervassdraget i Samnanger kommune, Hordaland.

Minstevassføringa vil sikre muligheit for oppgang og oppvekst av anadrom fisk i vassdraget. Tilrådinga skjer etter ein lengre periode med testing av ulike tiltak, og med heimel i eksisterande reguleringskonsesjon i vassdraget.

Les meir om fastsetting av minstevassføring i Samnangervassdraget.

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 416 78 203

Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206