I februar 2019 ble lærere fra flere skoler undervist i cyber-sikkerhet og kryptering av amerikanske eksperter. Erfaringer fra denne workshopen er nå oppsummert i en rapport.

I løpet av fire intense dager var 14 lærere fra skoler i Ski, Oppegård, Stavanger, Haugaland, Godalen og Vågen samlet på Universitetet i Oslo for å få opplæring av forelesere fra University of Tulsa i USA.

- Utfordringer med cyber-sikkerhet kjenner absolutt ingen landegrenser. Vi synes derfor det er svært nyttig å få internasjonale lærekrefter med på å bygge opp kompetansen i det norske undervisningsmiljøet, sier seksjonssjef i NVE Eldri Holo, som også sitter i styringsgruppen for CyberSmart.

Den amerikanske ambassaden har støttet dette besøket økonomisk gjennom ordningen «Oslo Grant».